BORANG KEAHLIAN MMA

Advertisements

2 comments on “BORANG KEAHLIAN MMA

  • Salam,

   Untuk makluman:-

   FASAL 4 KEAHLIAN
   1. Kriteria keahlian pertubuhan adalah seperti berikut
   A. Ahli Biasa
   i. Kewarganegaraan : Malaysia
   ii. Umur Minima : 20 tahun
   iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Malaysia
   iv. Keturunan/Bangsa : Semua
   v. Jantina : Lelaki dan Perempuan
   vi. Agama : Semua
   vii. Kriteria Keahlian Yang Lain : Ahli Akademik, Ahli Industri –
   Mempunyai Hak Untuk Mengundi Dan Menjadi Ahli Jawatankuasa Pertubuhan
   B. Ahli Bersekutu
   Terbuka kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria ahli biasa.
   C. Ahli Seumur Hidup
   Terbuka kepada Ahli Biasa yang membayar yuran sekaligus.

   2. Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan.
   Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab.
   3. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas, hendaklah setelah membayar bayaran masuk dan yuran pertama seperti yang ditetapkan hendaklah diterima menjadi ahli Pertubuhan dan hendaklah ia sebagai
   ahli.

   Sekian, harap maklum dan terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s