LATARBELAKANG MMA

PERSATUAN MUAMALAT MALAYSIA @ MALAYSIAN MUAMALAT ASSOCIATION (MMA) telah ditubuhkan secara rasmi pada 2 MAC 2012.

  • VISI

Dengan mewujudkan satu medan jaringan perkongsian kepakaran, ilmu dan pengalaman di antara ahli akademik dan industri dalam bidang muamalat, perbankan dan kewangan Islam, MMA berhasrat untuk menjadi pakar rujuk dalam bidang ini seterusnya memartabat dan membangunkan bidang ini di Malaysia.

  • MISI

Menyediakan platform bagi tujuan perkongsian strategik, kepimpinan, latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kompetensi dan kecemerlangan ahli akademik dan pemain industri dalam bidang muamalat, perbankan dan kewangan Islam dalam usaha memartabat dan membangunkan bidang ini di Malaysia.

  • PERANAN

MMA bertindak sebagai:-

  1. Badan profesional bagi ahli akademik dan pemain industri yang mana ianya adalah bebas, non-partisan dan non-keuntungan.
  2. Pusat pembangunan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kecemerlangan para ahli.
  3. Badan penghubung di antara rangkaian ahli akademik dan pemain industri dalam bidang muamalat, perbankan dan kewangan Islam.
  4. Rakan kongsi kepada program/aktiviti yang berorientasikan muamalat, perbankan dan kewangan Islam.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s